Uitslag enquête januari 2018

Enquete en inspiratievragen EVA bijeenkomst 16 januari 2018
Er zijn 15 enquetes ingevuld
1. Hoe belangrijk is het lidmaatschap en geef je het voorrang
1 Belangrijk en waardevol, agenderen
2 Plan het goed in in je agenda
3 Het steunt mijn ondernemersschap, ik geef het voorrang
4 Probeer zeker de avond vrij te houden, maar werk gaat voor
5 Belangrijk we houden rekening met de data
6 Het is een aangename aanvulling, maar heeft niet altijd voorrang
7 Belangrijk het staat bovenaan in mijn agenda
8 Ik hou er rekening mee dat het maar 4/5 x per jaar is
9 Wel belangrijk om erbij te zijn, maar de winkel gaat voor als het druk is.
10 Soms in spagaat met golfclub, maar verder in agenda, ik ben er
11 Heel belangrijk, alleen zakelijk of bij ziekte verzuimen.
Fijn dat het een jaar vooruit is gepland
12 Aanvulling en toevoeging op het ondernemersschap.
netwerken, ervaringen uitwisselen, typische vrouwenuitdagingen
bespreken
13 We kijken ernaar uit om weer inspiratie op te doen
14 Wel belangrijk, ik hou mijn agenda ervoor vrij
15 Omdat het maar 4/5 x per jaar is geven wij het voorrang. Wij
vinden het altijd leuk
Conclusie
Er wordt uitgekeken naar de avonden en zoveel mogelijk getracht
erbij te zijn.
2. Hoe strikt moeten de eisen zijn om lid te worden?
1 Strikt, niet hobbymatig ondernemen
2 Niet
3 Breed georienteerd
4 Passie erin stoppen en je inkomen eruit halen
5 KvK lid, gezicht v.d. Onderneming, minimaal aantal uren werkzaam
in het bedrijf
6 Strikt moet het wel zijn, nu is het goed
7 wel zoveel mogelijk komen en meedoen met de activiteiten en
meedenken
8 Het is wel een zakelijke en informatieve club, maar wel met
een gevarieerde groep ondernemers
9 Strikt
10 Niet iedereen kan in het bestuur, maar mee organiseren; tuurlijk
11 Wel actief bij bijeenkomsten en in Westland gevestigd
12 Zelfstandig ondernemersschap, zo min mogelijk overlap in
branches/functies, alleen lid op uitnodiging
13 Er moet wel orde zijn
14 Ken de eisen niet
15 Echt ondernemer zijn voor min. 24 uur en elk beroep maar 1.
Conclusie:
De vraag werd hier en daar niet goed begrepen of de ‘eisen’ zijn
helemaal niet bekend. Over het algemeen is men tevreden
zoals het nu is.
3. Vond je afgelopen jaar leuk en wat zou je willen zien de komende drie jaar
1 Leuk, iets meer ruimte voor presentatie van leden van de club
2 Goed jaar, ik ben nieuw
3 Ja, bedrijfsbezoeken. Kracht halen uit eigen groep zoals b.v.
presentatie Heleen Valstar
4 Ja, prima jaar, continuering
5 Ja, graag inspirerende spreker. Wij vinden het over het algemeen
een goed programma. Golfclinic, kunst en kitsch
6 Zeker dagje uit, bedrijfsbezoeken aan eigen leden, de branches
meer uitdiepen
7 Afgelopen jaar was superleuk, laatste bijeenkomst wat minder. Beetje
rommelig
8 De echte verhalen achter bedrijven, verschillende branches bezoeken
blijft een must. B.v. Een schoenenfabriek
9 Ja, meer brainstormen, te weinig nu
10 5 vragen stellen aan leden, World Horti Center, Start ups
11 Niet ingevuld
12 Eigenlijk vind ik alles leuk, voel me thuis in de groep. Soms zouden
sprekers wat zakelijker kunnen zijn. Wat mij betreft hoef ik niet naar
hun levensverhaal te luisteren.
13 Was leuk, saamhorigheid en ieder in zijn waarde laten
14 Paar keer niet geweest, maar programma is afwisselend. Bedrijfs-
bezoeken blijven leuk
15 Behalve de sales workshop was alles leuk. Uitje en Biking diner
waren super.
Conclusie:
Over het algemeen is iedereen tevreden. Bedrijfsbezoeken aan eigen
leden is leuk en inspirerend
4. Zou je niet verplicht roulerend een bestuursfunctie aan moeten nemen
1 nee, op basis van interesse
2 bestuursfuncties vragen speciale capaciteiten
3 Iedereen heeft een goede reden om het niet te doen, dus wellicht wel
4 Nee
5 Niet verplichten, Iedereen moet als zij daarvoor gevraagd wordt
eigen verantwoording nemen.
4. Zou je niet verplicht roulerend een bestuursfunctie aan moeten nemen
6 Nee
7 Ja
8 nee, liever niet. Sommige dingen ben ik niet capabel genoeg voor
9 Nee, niet iedereen kan dat of wil dat
10 Nee, niet iedereen kan het
11 niet ingevuld
12 Nee, niet iedereen ambieerd dat, het ligt niet iedereen. Iemand kan
zich wel beschikbaar stellen
13 de juiste mensen op de juiste plaats
14 Geen probleem om het verplicht te maken, verplicht instappen en
uitstappen
15 Niet verplichten. Wel herkiezen of nieuwe aanstelling na 3/4 jaar.
Conclusie:
Over het algemeen is men er geen voorstander van. Niet capabel
genoeg? Lage dunk. Maar wel goed om een schema van af- en aantreden
te maken
5. Heb je bepaalde voordelen uit het lidmaatschap kunnen halen en is dit belangrijk voor jou?
1 Nee
2 Netwerk
3 Binding, gemotiveerd en geinspireerd. Niet specifiek zakelijk voordeel
maar komt spontaan
4 Ja 2x
5 Altijd goede gesprekken. Samenwerking
6 Van iedereen wat leren
7 Netwerken, contacten, andere ideeen, leren van andere EVA’s
8 Je gunt elkaar wat en denkt als eerste aan een Eva als je iets nodig hebt
9 Nog niet gemerkt,is ook niet zo belangrijk. Ervaring opdoen is leuker
10 Zakelijk niet. Leuk, elkaar aanvullen, vrouwen onder elkaar
11 Dat het om de persoon gaat en niet om je omzet
12 Niet perse belangrijk, leuk om te netwerken
13 Saamhorigheid en leren van elkaar
14 Het is belangrijk, maar ook leuk om mensen te ontmoeten
15 Voordelen hoeft niet van ons. We vinden het vrijblijvende karakter
van de groep belangrijker.
Conclusie:
De meeste EVA’s vinden de ontmoeting belangrijker dan het zakelijke
rendement. Dat is ook moeilijk te meten in sommige branches.
Netwerken is belangrijk
6. Heb je er problemen mee om de uitgaansdag te verzetten naar mei
1 Nee geen probleem
2 Ja, i.v.m. Feestdagen, moederdag, pinsteren en bevrijdingsdag
3 Beslist niet in mei, i.v.m. Seizoen
4 Nee geen probleem
5 Niet in de meivakantie. In mei heb je al veel feestdagen dus liever niet
6 Geen probleem, wel rekening houden met meivakantie
7 Nee
8 Voor ons geen probleem
9 Nee geen probleem
10 Nee geen probleem
11 Begin mei is schoolvakantie, maar juni is ook vakantietijd
12 Nee geen probleem
13 Nee geen probleem
14 Nee geen probleem, maar niet meivakantie dus eind mei
15 Nee geen probleem
Conclusie:
Geen probleem, echter wel rekening houden met meivakantie
(Begin mei dus niet, maar eind mei b.v. 21 of 28 mei 2019
7. Heb je nog een tip voor het bedrijfsbezoek in november?
1 Koppert Cress
2 Koppert Cress
3 Dirk Post (Hodenpijl)
4 Idee zou kunnen volgen na mijn nieuwe opdracht
5 Koppert Cress, Fides, H.vH. Stenaline, v.d. Ende Racing, Remy Mosch
Talentenspel op Hodenpijl
6 Nog geen idee
7 Nature’s Pride of Koppert Cress
8 Hoe maakt men kerstballen, Stoffenververij bezoeken voor tafellinnen
en gordijnen
9 Sion Orchideeen, TerLaak
10 World Horti Center, Caballerofabriek
11 Lely
12 Daar moet ik over nadenken
13 Boerderij broer van Anja en Marianne Keijzer
14 Rijk Zwaan
15 Nature’s Pride
Conclusie:
Koppert Cress, Nature’s Pride (vrouwelijke directeur is er niet meer)
Priva en Rijk Zwaan. Grote inspirerende bedrijven. Ik heb zelf altijd
goed contact met Rob Baan van Koppert Cress.
Overige opmerkingen t.a.v het ondernemersschap van de vrouw:
Tevreden zijn te midden van alle gekte. Goed is goed genoeg
Wees tevreden, pas je aan, beweeg mee, durf afscheid te nemen los te laten.
Balans zoeken en houden
Gezondheidstips overbrengen aan diensten, blijven doorgaan
Passie vind ik een naar woord. Doorgaan
Naam etiketten bij bijeenkomsten dan leer je sneller de namen. Website bijhouden
Meer met elkaar bespreken, hoe en wat, leren van elkaar
Werken in het familiebedrijf is mijn passie, maar ik wil ook genieten van het leven

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.