Eva. Een zaak voor vrouwen

“Eva is de plek om je horizon te verbreden.
Om ervaringen uit te wisselen met andere vrouwen.
En om in een informele sfeer met elkaar om te gaan. Welkom bij Eva.”

Zijn ondernemende vrouwen anders? Hebben vrouwen andere ideeën over zaken doen? Soms wel. Soms niet. In ieder geval is het leuk om regelmatig met vrouwelijke ondernemers van gedachten te wisselen. Daarom is Eva ontstaan. Een netwerkclub van en voor vrouwen uit Westland.

Wij zijn breed georiënteerd: elke deelnemer vertegenwoordigt een andere branche. Er wordt genetwerkt maar ook de sociale cohesie is erg belangrijk in onze club.

Het bestuur en de leden van Eva organiseert regelmatig activiteiten.

Uiteenlopende evenementen met een heldere rode draad: de deelnemers met elkaar in contact brengen. De ene keer met een zakelijke insteek. De andere keer heel informeel. Maar altijd inspirerend. Want praten met andere vrouwen verruimt je blik. Het geeft je handvatten voor je eigen werk. En de motivatie om het morgen weer beter te doen dan vandaag.

Die activiteiten zijn even gevarieerd als het ledenbestand van Eva. We organiseren bedrijfsbezoeken, nodigen een gastspreker uit of gaan met z’n allen een keer uit eten. Afwisseling staat voorop. Juist die variatie in activiteiten maakt het aantrekkelijk om lid te zijn van Eva.

Het lidmaatschap voor Eva staat open voor alle vrouwelijke ondernemers in het Westland. We hanteren ruime selectiecriteria, maar ontkomen niet aan twee belangrijke voorwaarden:

– Je branche is nog niet vertegenwoordigd binnen onze businessclub;
– Nieuwe leden worden eerst  geïntroduceerd. Of je jezelf aanmeldt of dat je wordt voorgedragen maakt niet uit.

Wij hanteren een maximumaantal leden van 50.

Wij hebben ons privacybeleid aangepast. Hier kunt u ons privacybeleid lezen.